Bậc tu Thiền nên chủ trị THÂN, KHẨU, Ư

10 NGHIỆP CỦA THÂN, KHẨU, Ư

1. Những nghiệp dữ

Những nghiệp dữ chia ra như sau:

a) Những nghiệp dữ về Thân có ba là: Sát sanh, trộm cắp, dâm dật.

b) Những nghiệp dữ về Khẩu có bốn là: Nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác.

c) Những nghiệp dữ về Ư có ba là: Tham lam, giận hờn, si mê.

Cộng tất cả Thân, Khẩu, Ư th́ có mười nghiệp dữ.

 

2. Những nghiệp lành

Nếu con người làm ngược lại với 10 nghiệp dữ trên đây th́ sẽ có được 10 nghiệp lành. Mười nghiệp lành chia ra như sau:

a) Về Thân có ba: Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dật.

b) Về Khẩu có bốn: Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác.

c)Về Ư có ba: Không tham lam, không giận hờn, không si mê.