The Left Eye of God

CÁC NGÀY LỄ VÍA HẰNG NĂM

1-1 âm lịch

9-1 âm lịch

15-1 âm lịch

15-2 âm lịch

19-2 âm lịch

13-3 âm lịch

8-4 âm lịch

19-6 âm lịch

24-6 âm lịch

7-7 âm lịch

15-7 âm lịch

15-8 âm lịch

18-8 âm lịch

28-8 âm lịch

19-9 âm lịch

15-10 âm lịch

18-10 âm lịch

25-12 dương lịch

24-12 âm lịch

30-12 âm lịch

Vía Đức Phật Di Lặc - Lễ rước chư Thần, Thánh, Tiên, Phật

Vía Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế

Lễ Thượng Nguơn

Vía Đức Thái Thượng Lão Quân

Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

Vía Đức Ngôi Hai Giáo chủ Ngô Minh Chiêu qui vị

Lễ Phật Đản

Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

Vía Đức Quan Thánh Đế Quân

Vía Đức Hồng Quân Lão Tổ

Lễ Trung Nguơn

Lễ Trung Thu, Hội yến Diêu Trì

Vía Đức Lý Giáo Tông

Vía Đức Khổng Thánh

Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

Lễ Hạ Nguơn - Kỷ niệm Khai minh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Vía Địa Mẫu

Lễ Chúa Giáng sinh

Lễ đưa chư Thần, Thánh, Tiên, Phật triều thiên

Lễ Giao thừa, Trừ tịch