The Left Eye of God

>>> Download e-book ở đây.

Muốn thỉnh kinh này, xin liên lạc:

Mỹ châu:

>>> địa chỉ liên lạc

 

CÁC KỲ ẤN TỐNG:

Lần thứ năm: 11/2014 (Giáp Ngọ). Thay bìa mới bên trên và được đạo tỷ Diệu Nguyên chỉnh lại toàn bộ chánh tả.

Lần thứ tư: Xuân Canh Thìn 2000. Bên trong không thay đổi so với lần thứ ba.

Lần thứ ba: không nhớ năm in vì đã phát hết. Bên trong không thay đổi so với lần thứ hai.

Lần thứ hai: không nhớ năm in vì đã phát hết (khoảng đầu thập niên 1990). Bản in này đã được thay bìa mới, đánh máy và trình bày lại (bằng software AmiPro) dựa theo bản gốc.

Lần thứ nhứt: không ghi năm in (có lẽ vào những năm cuối của thập niên 1970). Lúc bấy giờ computer chưa có hoặc chưa thịnh hành nên phần trong được in hệt theo bản gốc do Chưởng Quản Bạch Diệu Hoa mang theo khi rời Việt Nam sau biến cố 30-4-1975.