Gặp lại ma Xun

 

Xun lại về trn đất nước ny,

Tao phng biết ni những g đy?

Tm cu - tm sự khn trao đổi!

Năm vận - ưu tư kh tỏ by.

Đất khch, nhn quanh buồn b qu!

Qu nh, nghĩ đến xt xa thay!

Hỡi ai gc bể chn trời đ,

Ly rượu mừng Xun c rt đầy?

 

Thanh Hữu Huyền