Tm tnh nhờ chuyển

 

Bạn về, nhờ bạn chuyển dm ti,

Tất cả tm tnh đến khắp nơi,

Gởi nhớ sng Hn chiều gi nhẹ!

Chia buồn phố Hội lc mưa rơi!

B con cn mấy điu linh nữa?

Đất nước bao nhiu rch nt rồi?

Ti vẫn nơi ny ươm tc trắng,

Thnh thơ tm sự tặng cho đời.

 

Thanh Hữu Huyền