Tủi dấu chân!

 

Hỡi núi rừng xa, hỡi biển gần,

Thấu chăng ḷng khách những bâng khuâng?

Nhớ bờ cát trắng miền Long Hải!

Thương đám mây chiều đỉnh Hải Vân!

Tâm sự không chia trời bốn hướng!

T́nh thơ khó nhốt ư năm vần!

Thu về gió sớm mưa trưa ấy,

Trên bước lạc loài tủi dấu chân!

 

Thanh Hữu Huyền