CHUNG TAY CÔNG QUẢ PHÁP THÍ

Theo kinh Tam Nguơn Giác Thế (Chiếu Minh Đàn, Cần Thơ: Nhà in Phương Nam, do Tiền bối Cao Triều Trực ấn tống), trong đàn cơ ngày 02.11 Tân Mùi (thứ Năm 10.12.1931), đức Thần oai Viễn trấn Quan Thánh Đế Quân giáng dạy như sau (tr.36):

Phàm người tu hành mà đặt đặng một bộ kinh sám mà khuyên chúng làm lành thì người ấy đặng thành tiên. Còn người văn chương quân tử mà làm đặng một pho sách dạy chúng luân thường đạo lý thì người đặng thành thánh.”

Trong đàn cơ tại thánh tịnh Ngọc Minh Đài, ngày 23-12 Kỷ Dậu, thứ Sáu 30-01-1970, Đức Giáo tông Đại đạo Thái Bạch Kim Tinh dạy:

Hơn một lần, Bần Đạo có nói rằng bố thí thực phẩm cho người đói lòng là một nghĩa cử từ thiện có phước đức công quả, nhưng bố thí lời đạo đức để giác ngộ người đói kém về mặt tinh thần lại càng phúc đức, công quả trọng đại hơn.”

Thánh giáo soi rọi cho mọi người thấy rằng tiếp tay phổ truyền văn hóa đạo đức sâu rộng trong xã hội nhân sinh để góp phần xây dựng cuộc đời trở nên thuần lương thánh thiện là một việc rất quan trọng, rất cao quý. Thế nên kinh sách Tam Giáo xưa nay luôn dạy nhân sanh hãy biết làm pháp thí.

Tuy nhiên, một người mà muốn in cả ngàn cuốn là một điều khó, nhưng nếu nhiều người, mỗi người một ít cùng nhau gieo cấy phước điền thì việc lớn ắt thành mà không ai cảm thấy quá sức.

Với mục đích phổ thông giáo lý đại đồng của Đại Đạo, Thiên Lý Bửu Tòa hiện đang chuẩn bị ấn hành:

Nếu Quí vị phát tâm muốn công quả ấn tống quyển sách này để lưu truyền hậu thế, xin vui lòng điền các chi tiết cần thiết vào >>> Phiếu Công Đức, chi phiếu xin đề “Thiên Lý Bửu Tòa” với ghi chú “In Kinh”, và gởi về:

THIÊN LÝ BỬU TÒA

12695 Sycamore Ave

San Martin, CA 95046. USA

Điện thoại liên lạc: (408) 683-0674

Quí vị sẽ được biên nhận để khai khấu trừ tiền công quả vào thuế lợi tức cuối năm theo luật lệ hiện hành.

T/M Hội Đồng Quản Trị,

Chánh Hội Trưởng

TRẦN HOÀNG NAM

 

>>> Dạng PDF

>>> Phiếu công đức ấn tống kinh

hoặc bấm vào đây >>> để gởi công quả bằng thẻ tín dụng, xin ghi chú "In Kinh" trong ô "Descriptions".

Ghi chú: Internet browser của quý vị cần có 128-bit encryption (maximum security) để xử dụng tiện nghi trên. Nếu không hội đủ điều kiện, hình "Visa, Master Card Donate" sẽ không hiển thị, và nếu bấm vào sẽ không vào được secured website của PayPal. Quý vị có thể download 128-bit encryption >>> ở đây.