28. CẦM THÚ CÓ LINH TÁNH KHÔNG?

Vua Louis II được vị chiêm tinh trong triều cho biết hôm nay trời đẹp. Nhà vua liền tổ chức cuộc đi săn lớn. Đến rừng, nhà vua cao hứng vung roi cho ngựa phi nước đại đến nỗi lạc mất đoàn tùy tùng… Gặp người nông dân đang dẫn lừa đi, nhà vua hỏi thăm đường, anh nông dân không biết là vua, nên chỉ cho và còn dặn với: “Này anh bạn đi nhanh kẻo trời mưa lớn đấy.” Vua hỏi: “Sao ông biết?” Anh thản nhiên trả lời: “Con lừa của tôi không báo sai bao giờ.” Nhà vua hỏi tên người nông dân, rồi đi. Lát sau Vua gặp đoàn tùy tùng, thì trời ập mưa lớn. Nhà vua về đến triều thì ốm nặng.

Louis II đuổi nhà chiêm tinh ra khỏi triều và cho người tìm người nông dân cùng con lừa vào triều làm quan.

Kinh nghiệm của dân gian qua bao đời cũng cho thấy động vật rất nhạy cảm và dự báo thời tiết khá chính xác. Trước khi xảy ra động đất tại Tokyo năm 1922, và tại Rumani năm 1977, người ta thấy cá vàng nuôi trong hồ nhảy ra khỏi mặt nước, gà chạy theo người ta.

(Theo báo Đồng Tháp Chủ Nhật, số 69, 1992)

Bàn thêm. Loài kiến biết trời sắp mưa to mà lo dời ổ. Chim dòng dọc làm tổ cuống dài vắn tùy theo mùa đó có dông to hay không. Trâu bò bị dẫn đến lò sát sanh thì chảy nước mắt… Loài nào cũng đều được Trời ban cho một linh tánh đặc biệt khác nhau. Con người đừng tự cao khôn hơn muôn vật mà hiếp đáp, đánh đập, giết chóc làm vui là mất linh tánh, không biết trước tội tình mình phải gánh sau này.

 

(Trích: Bồi Dưỡng Đức Tin của Ngọc Giáo hữu Bùi Văn Tâm.)