6. CHUYỆN CHUYỂN SANH Ở CÀ MAU

Ở Cà Mau cách đây khoảng nửa thế kỷ, có một câu chuyện lạ lùng đã làm dư luận bàn tán xôn xao. Ở làng Tân Việt, xứ Đầm Dơi, ông Cả Hiền có một cô gái mới 19 tuổi lâm bệnh rồi chết. Cách đó độ 100km ông Hương Thừa ở làng Vĩnh Mỹ (Bạc Liêu) cũng có cô con gái mới đau rồi chết, nhưng sống lại. Khi sống lại, cô này nhìn không biết cha mẹ và nói những chuyện đâu đâu. Cha mẹ cô tưởng là cô đau nên lãng trí nói bậy. Nhưng khi cô lành mạnh hẳn, cô lại khóc lóc, một hai đòi về nhà ông Cả Hiền và nói tên làng, tổng rõ ràng nữa. Vợ chồng ông Cả và con cái nghe được đều đến xem thật hư. Khi mọi người đến nơi, cô gái chạy ngay đến ôm ông Cả, bà Cả khóc kể. Rồi cô thuật lại những việc đã xảy ra trong nhà ông Cả không sai mảy may. Vợ chồng ông Cả tuy thấy xác cô gái này không phải con mình, nhưng về tinh thần lại chính là con mình nên đều thương yêu và công nhận là con. Về sau cô hưởng được hai phần gia tài của hai bên cha mẹ.

 

(Trích: Bồi Dưỡng Đức Tin của Ngọc Giáo hữu Bùi Văn Tâm.)